Tävling!

Lös ordflätan till höger med hjälp av följande ledtrådar…

1. SCT Hiss
Vi garanterar en lägre _______kostnad än ni har idag!

2. VINSAB
Vår _____ erfarenhet och höga kompetens har gett oss en ovärderlig erfarenhet inom vårt verksamhetsområde

3. Linn Städ
_______ och trygghet för våra kunder är för oss en självklarhet

4. EcoTech Solenergi
Är du intresserad av förnyelsebar ________?

5. Gräscenter
Gräsmatta på smårulle är perfekt för större och ______ ytor samt reparationer av gräsmattan.

Tavling BRF360 ordflata 4

Skicka ett mail med lösenordet till info@brf360.se vinnare lottas ut bland de rätta svaren den 14 juni 2023.

Vinnare kontaktas via e-post.