Forumregler BRF360:

Vårt forum är till för er som styrelsemedlemmar eller ägare av flerbostadshus att ge varandra tips och hjälp för att utveckla ert arbete med er fastighet/fastigheter.

För att hålla diskussionerna på en trevlig och konstruktiv nivå ska alla användare följa de etiska regler som gäller på såväl internet som i det vardagliga livet.

  • Var trevlig och respektera andra.
  • Det är inte acceptabelt med svordomar, könsord, grova påhopp, förtal, hot, hädiskhet eller hets mot folkgrupp. Det är inte heller tillåtet att skriva nedsättande om ras, religion, kön eller sexuell läggning
  • Det är inte tillåtet att uppmana till brott eller att skriva inlägg som i övrigt strider mot svensk lag.
  • Det är inte tillåtet att kopiera in privatpersoners eller juridiska personers upphovsrättsliga material utan tillstånd från respektive.
  • Personliga ärenden, privata diskussioner och liknande får inte förekomma i forumet.
  • Sponsrade inlägg är ej tillåtet