Annonsera

Nu 40.000 besökare om året, snart har vi 60.000

Marknadsrespons arrangerar årligen ett 100-tal mässor riktade mot bostadsrättsföreningar och andra ägare av flerbostadshus. Vår hemsida har blivit ett forum där dessa söker information om och anmäler sig till våra events. Vi har idag drygt 40 000 besökare på vår hemsida varje år.

BRF360 – den naturliga platsen för en BRF att söka information

BRF360 är möteplatsen för styrelsen i bostadsrättsföreningar att hitta rätt leverantörer sorterat på bransch och geografi .
Via BRF360 vill vi att styrelsemedlemmar ska ha möjlighet att få ny information och nya kontakter för att förbättra komforten och ekonomin i deras fastigheter. På hemsidan finns ett forum för erfarenhetsutbyte mellan föreningars styrelser och er kompetens. BRF360 är en naturlig plats att besöka inför stundade projekt för att få beslutsunderlag.

Annonsera och dessa kunder vid datorn hittar er

Annonsering och exponering

BRF360 kommer att annonseras i alla våra mässinbjudningar och mässkataloger. Det handlar om ca 50.000 inbjudningar per brev varje år.
Vi skickar även sms med direkta uppmaningar till mottagaren att besöka hemsidan. Volymen är 8.000 sms per kvartal, fördelat över landet så att alla BRF:er i landet nås med minst ett sms per år.

Målgruppen som nås – styrelsemedlemmar i BRF:er

Alla våra inbjudningar riktas personligen till styrelsemedlemmar i svenska bostadsrättsföreningar. I första hand ordförande, i andra hand kassör och i
tredje hand andra styrelseledamöter.

Annonsera rikstäckande eller lokalt

Som annonsör på BRF360 kan ni välja att synas i hela landet eller endast i de län där ni verkar. Ni tecknar abonnemang för ett år som därefter löper på årligen från beställningsdatum, om det inte sägs upp.
Alla annonser på BRF360 är lika stora. Där ni har möjligheter att få med text, produktbilder, videos m.m. Vi hjälper er att ta fram er annons om ni vill, det ingår i priset.
Priset är högre i de mer folktäta länen då antalet BRF:er som bearbetas är betydligt större i en storstad.
 

brf karta