Annonsera

Nu 40.000 besökare om året, snart har vi 60.000

Marknadsrespons arrangerar årligen ett 100-tal mässor riktade mot bostadsrättsföreningar och andra ägare av flerbostadshus. Vår hemsida har blivit ett forum där dessa söker information om och anmäler sig till våra events. Vi har idag drygt 40 000 besökare på vår hemsida varje år.

BRF360 – den naturliga platsen för en BRF att gå till för uppslag och information

BRF360 är en annonstjänst på vår hemsida, där våra besökare kan hitta bra leverantörer sorterade på bransch och geografi. Via BRF360 vill vi att styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar ska kunna få nya uppslag och kontakter som kan förbättra komforten och ekonomin i deras fastigheter. BRF360 är även ett forum för erfarenhetsutbyte mellan föreningars styrelser. En naturlig plats att besöka inför stundande projekt, för att få beslutsunderlag.

Annonsera och dessa kunder vid datorn hittar er

Annonsering och exponering

BRF360 kommer att annonseras i alla våra mässinbjudningar och mässkataloger. Det handlar om 50.000 inbjudningar per brev varje år. Dessutom kommer vi från och med hösten 2021 att skicka sms med direkta uppmaningar till mottagaren att gå in på hemsidan. Volymen är 8.000 sms per kvartal, fördelat över landet så att alla BRF:er i landet nås med minst ett sms per år. Med denna bearbetning räknar vi med att antalet besökare på vår hemsida ökar till 60.000 under 2022.

Målgruppen som nås – styrelsemedlemmar i BRF:er

Alla våra inbjudningar riktas personligen till styrelsemedlemmar i svenska bostadsrättsföreningar. I första hand ordförande, i andra hand kassör och i tredje hand andra styrelseledamöter.

Annonsera rikstäckande eller lokalt

Som annonsör på BRF360 kan ni välja att synas i hela landet eller endast i de län där ni verkar. Ni som tecknar ett abonnemang under 2021 får även 2022 i priset. Därefter löper ert abonnemang per kalenderår om det inte sägs upp.

 

brf karta